Լավ գրված կենսագրությունը նույնքան հազվադեպ է, որքան լավ ապրված կյանքը։

Լավ գրված կենսագրությունը նույնքան հազվադեպ է, որքան լավ ապրված կյանքը։