Մահից կարելի է վախենալ կամ չվախենալ, այն անխուսափելի կգա։

Մահից կարելի է վախենալ կամ չվախենալ, այն անխուսափելի կգա։