Չկա սովորությունից ավելի սարսափելի բռնակալ, և քանի դեռ մարդը չի դիմադրում նրա թելադրանքներին, չի կարող լինել ազատ։

Չկա սովորությունից ավելի սարսափելի բռնակալ, և քանի դեռ մարդը չի դիմադրում նրա թելադրանքներին, չի կարող լինել ազատ։