Սովորության հաստատունությունը, որպես կանոն, կապված է նրա անհեթեթության հետ:

Սովորության հաստատունությունը, որպես կանոն, կապված է նրա անհեթեթության հետ: