Պարտությունները ամրություն են հաղորդում ուժեղներին։

Պարտությունները ամրություն են հաղորդում ուժեղներին։