Գոռոզությունը հպարտության ծաղրանկարն է։

Գոռոզությունը հպարտության ծաղրանկարն է։