Իսկական սերը, ինչպես հայտնի է, անողոք է։

Իսկական սերը, ինչպես հայտնի է, անողոք է։