Չի սիրում նա, ով չի սիրում մշտապես։

Չի սիրում նա, ով չի սիրում մշտապես։