Ատելությունը կարող է լինել ժառանգված, սերը՝ երբեք։

Ատելությունը կարող է լինել ժառանգված, սերը՝ երբեք։