Խանդը մարմնի ինքնասիրությունն է։

Խանդը մարմնի ինքնասիրությունն է։