Ատելությանը կարելի է ընտելանալ, սիրուն ընտելանալ հնարավոր չէ:

Ատելությանը կարելի է ընտելանալ, սիրուն ընտելանալ հնարավոր չէ: