Ժամանակ գտնել՝ նշանակում է խնայել ժամանակը:

Ժամանակ գտնել՝ նշանակում է խնայել ժամանակը: