Ժամանակի շռայլումը վատթարն է բոլոր շռայլումներից:

Ժամանակի շռայլումը վատթարն է բոլոր շռայլումներից: