Ժլատի կյանքը պահանջում է ուժերի մշտական լարում։

Ժլատի կյանքը պահանջում է ուժերի մշտական լարում։