Համբերությունն աճում է ոչ ամեն պարտեզում։

Համբերությունն աճում է ոչ ամեն պարտեզում։