Օրենքները մարդու համար են, ոչ թե մարդը՝ օրենքների համար:

Օրենքները մարդու համար են, ոչ թե մարդը՝ օրենքների համար: