Հաշտվելով, դժբախտը սոսկ ավարտում է իր դժբախտությունը։

Հաշտվելով, դժբախտը սոսկ ավարտում է իր դժբախտությունը։