Նույնիսկ տիրակալի համար ատելությունն այնքան վտանգավոր չէ, որքան համընդհանուր արհամարհանքը։

Նույնիսկ տիրակալի համար ատելությունն այնքան վտանգավոր չէ, որքան համընդհանուր արհամարհանքը։