Մի՞թե սիրում են օգուտի մասին խորհրդածելով։ Օ՜, ոչ։

Մի՞թե սիրում են օգուտի մասին խորհրդածելով։ Օ՜, ոչ։