Դժվար է համատեղել տառապանքն իմաստնության հետ։

Դժվար է համատեղել տառապանքն իմաստնության հետ։