Որտեղ չկա սեր, այնտեղ չկա և ճշմարտություն։

Որտեղ չկա սեր, այնտեղ չկա և ճշմարտություն։