Առավել ճշգրիտ մարդու մասին կարելի է դատել նրա երազանքներով, քան նրա մտքերով:

Մարդու մասին առավել ճշգրիտ կարելի է դատել նրա երազանքներով, քան նրա մտքերով: