Ալբեր Քամյուի աֆորիզմները

Չկա սեր դեպի կյանքը առանց կյանքից հուսահատության։

Յուրաքանչյուր ուրախություն գտնվում է վտանգի տակ։

Սերն անարդարություն է․ բայց արդարությունն այստեղ բավական չէ։

Այնտեղ, ուր թագավորում է պարզությունը, արժեքների սանդղակը կորցնում է իր իմաստը։