Ամբրոզ Բիրսի աֆորիզմները

Վեճը՝ հակառակորդներից յուրաքանչյուրի մոլորությունները հաստատելու միջոցներից մեկն է։