Չեզարե Կանտույի աֆորիզմները

Ժամանակի շռայլումը վատթարն է բոլոր շռայլումներից:

Զազրախոսությունն ավելի վատ է դարձնում նրան, ով ապավինում է, ով ունկնդրում է նրան, իսկ երբեմն և նրան, ով զազրախոսության զոհն է հանդիսանում։