Ֆիլիպ Դորմեր Սթենհոպ Չեստերֆիլդի աֆորիզմները

Արագությունը յուրաքանչյուր գործի հոգին է։