Ֆրիդրիխ Շիլլերի աֆորիզմները

Լեռներում ծնվածին լեռները սարսափելի չեն:

Ուր չկա հավատ՝ խախուտ է ամեն բան:

Կյանքի մայիսը լոկ մեկ անգամ է ծաղկում։