Հակոբ Պարոնյանի մտքերն ու աֆորիզմները

Ճշմարտությունն խոսիլն դժվար է, լսելն՝ ավելի դժվար, իսկ զայն հասկցնելն՝ ամենեն ավելի դժվար։

Ի՞նչ է պատմությունն․ ետիդ նայիլ, առջևդ տեսնել։