Մարիա ֆոն Էբներ֊էշենբախի աֆորիզմները

Վստահությունն արիություն է, հավատարմությունը՝ զորություն։