Քվինտոս Հորացիոս Փլակոսի աֆորիզմները

Նա, ով ուրախ է, և նա, ով թախծում է, իրար չեն հանդուրժում։

Ինչ-որ բանով ներծծված տակառը երկար է պահում իր հոտը:

Փոխվում են ժամանակները․ մենք էլ ենք փոխվում նրանց հետ։

Ինչ ասես, որ չի թուլացնում ամենակործան ժամանակը: